Contact Us
Home > Contact Us

Sino Silk Co.,Ltd

Add: No.213/215, Xinhua Industry Zone,Shixiang Road,Xiacheng District, Hangzhou, China

Contact us: Wang Peng

Tel: +86-571-85385759

E-mail: sales@scarf-tie.com